3.

3.

• uháčkujeme dlouhé sloupku v kroužku, v tomto případě počet dělitelný 6 a 8, tzn. 24 dl.sl., řadu začínejte dvěma řetízkovými oky