Nejpoužívanější

Nejvíce užívaný způsob zakončení háčkovaných, ale i pletených doplňků, jsou vějířky. Můžete je vypracovávat pomocí KS i DS v libovolném počtu, vpichovaných vždy do jednoho oka základu.

Postupně připojím i fotky.